WIRD, WIRF, WRR GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej Infor pl

Im większy poziom wolumenu transakcji, tym mniejsze prawdopodobieństwo nieustalenia indeksu i większe bezpieczeństwo obrotu, szczególnie w obliczu dość wysokiego poziomu zmienności indeksów. Istotnym elementem doboru wskaźnika referencyjnego jest również odporność na zmiany strukturalne, które wpływać mogą na poszczególne segmenty definiujące skład rynku referencyjnego indeksu. GPW Benchmark zaczyna publikację codzienną wskaźników referencyjnych stopy procentowej – podano w komunikacie na stronie GPW. W przypadku WIBOR-u dla depozytów overnight (rodzaj krótkoterminowych depozytów zakładanych na jeden dzień) wynosi obecnie 5,05 proc., zaś stawka WIRD jest na poziomie 4,68 proc. Jeśli podmioty rynku finansowego uznają, że te wskaźniki odpowiadają ich potrzebom, wówczas podejmują decyzję o ich zastosowaniu w umowach z klientami. Oczywiście, w przypadku tak ważnego wskaźnika jakim jest wskaźnik stopy procentowej, duże znaczenie ma oczywiście opinia Komisji Nadzoru Finansowego, która wobec podmiotów nadzorowanych wydaje swoje rekomendacje.

  • Z punktu widzenia kredytobiorców istotne jest to, że był on ostatnio – jak wskazują udostępnione dane GPW Benchmark – niższy niż inne dwa wskaźniki, które używane są do tej pory (WIBOR 3M i WIBOR 6M – zdecydowana większość umów, około 98 proc., ma oprocentowanie oparte właśnie na nich).
  • Zbiór transakcji jest jednak najpierw korygowany dwustronnie poprzez odrzucenie transakcji skrajnych, a więc o stopie oddalonej od mediany stóp transakcji z danego dnia.
  • GPW Benchmark, spółka-córka GPW zajmująca się opracowywaniem wskaźników i indeksów, w miejsce WIBOR-u proponuje wskaźniki transakcyjne.
  • GPW Benchmark rozpoczęła publikację notowań nowych wskaźników, a do początku czerwca 2022 r.
  • Instytucje finansowe będą zobowiązane do dokonania konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR.

W przypadku WIRON-u obliczenia dokonywane są na podstawie transakcji overnight. Jej pierwszym stopniem są rzeczywiste transakcje, jakich dokonywały między sobą banki uczestniczące w panelu WIBOR® (Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas, Citi Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao, Santander smart hustle życzy szczęśliwego nowego roku i sukcesu kołysanego w 2022 roku Bank Polska, Deutsche Bank, ING Bank Śląski, mBank i PKO BP). Maksimum wolumenowe jest corocznie aktualizowane w celu – jak jest napisane na stronie GPW Benchmark – utrzymania adekwatności w stosunku do tendencji rynkowych (w 2022 r. maksimum wolumenowe wynosiło 2 mld zł).

Gorąca dyskusja RPP na posiedzeniu, podczas którego zdecydowano o obniżce stóp

WIBOR 6M wynosi 6,66 proc., zaś WIRD O/N to 4,68 proc., a więc różnica sięga 2 pkt. Z punktu widzenia podmiotów nie wymagających lub nie mających skłonności do podejmowania ekspozycji na ryzyka dotyczące kształtowania się stóp procentowych w przyszłości, wskaźniki referencyjne stopy procentowej oparte o proponowaną koncepcję stanowią ciekawą propozycję. Rynek podmiotów profesjonalnych posiada możliwość zbudowania instrumentów pozwalających na kreowanie krzywych terminowych uwzględniających oczekiwania, co obserwujemy także na rynkach zagranicznych. Warto jednak odnotować, że implementacja nowej koncepcji „patrzenia wstecz”, już praktykowanej w przypadku niektórych rynków finansowych, jest procesem wymagającym i wpływać będzie na procesy gospodarcze.

Jak napisano w komunikacie, publikacja dokumentu oraz wartości nowych wskaźników wyznacza kolejny etap w reformie polskiego rynku stopy procentowej. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym, jak to ma miejsce w przypadku WIBOR-u. Nieco inaczej wygląda to w przypadków WIBOR®-ów, które uwzględniają także prognozy dotyczące np. Inflacji i wysokości stóp procentowych, dlatego są obecnie znacznie wyższe od stawek O/N. „Niezgodność WIBORu z prawem miałaby więc polegać na tym, że WIBOR jest WIBORem, czyli mierzy rynek depozytów międzybankowych, a rzekomo powinien mierzyć coś innego.

„Wskaźnik oparty na stopach overnight z szerokiego rynku hurtowego – patrząc historycznie – kształtował się niżej niż wskaźnik międzybankowy overnight. 1M, 3M, 6M, te różnice nie były aż tak wysokie jak obecnie, bo teraz na WIBOR 3M bardzo mocno wpływa kwestia oczekiwań co do wysokości stóp procentowych. Kiedy te oczekiwania się zmienią, różnica się zmniejszy, a nawet okresowo, oczekiwaniu na obniżkę stóp stawki terminowe 3M lub 6M mogą spaść poniżej poziomów stawek overnight, jak np. Zwykle jednak, w braku oczekiwań na obniżkę stóp, wskaźniki terminowe są wyższe, bo uwzględniają ryzyko kredytowe, tymczasem wskaźnik oparty na stawkach overnight takiego ryzyka nie uwzględnia” – stwierdził Minda.

Nie będzie bowiem uwzględniać ewentualnych prognoz rynkowych lub innych zmiennych poza tymi matematycznymi. Dzięki temu rzeczywiście nowy wskaźnik referencyjny będzie niższy od stosowanego dzisiaj WIBOR® – według planów rządu, nawet o 1-2 p.p. Jak zapewnia rząd, likwidacja WIBOR® i zastąpienie stawki nowym wskaźnikiem spowoduje obniżenie rat kredytów hipotecznych, dzięki czemu kredytobiorcy zaoszczędzą nawet ponad 1 mld zł rocznie. Jednak, jak zwrócił uwagę, stosowanie stawek overnight, czyli jednodniowych, nie jest możliwe w przypadku kredytów czy obligacji, bo w grę wchodziłaby konieczność obliczania odsetek codziennie. „Rynek międzybankowy jest segmentem podmiotów ‘najbliższych’ bankowi centralnemu i to tu bezpośrednio oddziałują operacje banku centralnego.

I ten spread jest na stałe zaszyty we wskaźniku SARON zastosowanym do umów tzw. Spreadu nie stosuje się oczywiście w nowych umowach” – stwierdził Minda. „Rozporządzenie po kolei wymienia co uwzględnia się w tak zwanej kaskadzie danych. Są to w pierwszej kolejności transakcje dotyczące depozytów niezabezpieczonych jeśli istnieją, a w przypadku ich braku w grę wchodzą inne rynki niezabezpieczone (powiązane) i segmentu rynku finansowego (…). Mając powyższe zasady na uwadze, wskaźnik WIBOR w ramach systemowych zasad postępowania ma narzucone systematyczne działania prowadzące do jego wyliczania.

Bluj zwraca uwagę, że gdyby WIBOR miałby się zmienić na przykład w coś, co mierzy przeciętny, średni koszt depozytów, to wówczas w zależności od tego, które segmenty depozytów brano by pod rozwagę, indeks uwzględniałby różne zupełnie odmienne cechy i ryzyka. Na początku lutego Minda informował PAP Biznes, że GPW Benchmark planuje w II połowie 2022 r. Uruchomić alternatywne wobec WIBORu wskaźniki referencyjne WRR i WIRD w docelowym kształcie, tak by mogły być one stosowane w umowach zgodnie z wymogami BMR. Patrząc pod względem historycznych notowań, WIRON oparty na stopach overnight z szerokiego rynku hurtowego zawsze kształtował się niżej w porównaniu z międzybankowym overnight.

Kursy walut zaskoczyły! Euro, frank, funt oraz dolar w dół na rynku Forex. Co z ceną ropy?

Jeśli zaś chodzi o pożyczki dla firm i kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych, oprocentowanie zmienne będzie oparte na WIRON-ie 1M stopa składana. Harmonogram spłaty będzie co miesiąc inny, uwzględniając zmieniającą się wysokość wskaźnika. GPW Benchmark zaproponowało go właśnie jako jeden ze wskaźników, na podstawie którego liczone miałoby być oprocentowanie kredytów (dwa pozostałe to WIRF – Warszawski Indeks Rynku Finansowego oraz WRR 0 Warsaw Repo Rate). Istnieje mario gabelli-amerykański przedsiębiorca giełdowy, inwestor i analityk też szansa, że spread nie będzie duży, ponieważ rząd chce, aby uwzględniał on odpowiednio długi okres, w którym występowały znacznie mniejsze różnice między wysokością WIBOR® a innymi wskaźnikami. Warsaw Repo Rate, czyli indeks mierzący stopę procentową transakcji warunkowych zawieranych przez banki i instytucje finansowe. Chodzi tutaj o transakcje typu repo i buy-sell-back, które mają charakter transakcji zabezpieczonych, ponieważ zakładają wystąpienie transakcji odwrotnej.

Dobra wiadomość dla kredytobiorców. To może być następca stawki WIBOR

Ewentualnie w przyszłości w ramach strategii wdrożenia alternatywnych czysto transakcyjnych wskaźników referencyjnych opartych o procent składany wstecz, to nie nastąpiłoby proste przeniesienie aktualnej marży kredytowej na nowo zaimplementowany wskaźnik. Premier Mateusz Morawiecki w kwietniu 2022 roku zapowiedział likwidację wskaźnika WIBOR®, argumentując to tym, że naraża on kredytobiorców na konieczność uiszczania coraz to wyższych rat. Reformy wskaźników referencyjnych, która rekomendowała zastąpienie wskaźnika WIBOR® wskaźnikiem WIRON.

Czy kredytobiorcy zyskają na zamianie wskaźnika WIBOR® na WIRON? Opinia prezesa GPW Benchmark Zbigniewa Mindy wskazuje, że jak najbardziej. Wszystko przez to, że historycznie wskaźnik WIRON, zwłaszcza 6-miesięczny, był niższy, nawet o kilka punktów procentowych w porównaniu z WIBOR-em. Jak widać, zastąpienie WIBOR-u indeksem WIRON może przynieść oszczędności wynoszące w przypadku wskaźnika 3-miesięcznego niemal 90 zł, a przy wskaźniku 6-miesięcznym – ponad 60 zł. Jak najbardziej, czego najlepszym przykładem jest oferta kredytowa ING Banku Śląskiego.

GPW Benchmark liczy na nowym Kalkulatorze Indeksów

Jego wynikiem jest liczba, kwotowanie wiążące, która jest przekazywana do administratora WIBOR® (GPW Benchmark SA). Kiedy nie ma danych z rynku międzybankowego, to można uwzględnić transakcje, jakie bank przeprowadził z innymi dużymi podmiotami finansowymi, które nie były traktowane jako uczestnicy panelu. Drugim istotnym wnioskiem jest fakt, że zwiększony zasób informacyjny pozytywnie wpływa na poziom zmienności indeksu – oznacza to, że im większy zbiór danych, z którego można kalkulować indeks, tym mniejszy poziom zmienności danego indeksu. Procedowana obecnie przez polski rząd ustawa o crowdfundingu, zawiera również przepisy realizujące zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z 25 kwietnia 2022 r. Prezes GPW Benchmark przypomniał, że ostatnio na zastosowanie wskaźnika opartego właśnie na transakcjach overnight zdecydowała się Komisja Europejska, która wskazała wskaźnik SARON jako zamiennik LIBOR dla franka szwajcarskiego.

Dyskusja na temat kreowania aktywa w postaci kredytu jest tematem szerszym, ale kredyt w strukturze bilansu banku nie jest zjawiskiem jednostkowym i neutralnym. Jeżeli ktoś mówi, że wprowadzenie nowego indeksu do indywidualnej umowy nie ma wpływu olej zaczął spadać. czy kupujemy promocje i walutę na jej konstrukcję i funkcjonowanie w pozostałym zakresie, to niestety wprowadza klientów w błąd” – powiedziała wiceprezes GPW Benchmark. „Podważanie legalności stawki referencyjnej WIBOR przez niektóre kancelarie prawne nie ma podstaw.

W naszych obliczeniach wzięliśmy pod uwagę aktualne wartości WIRD, WIRF i WRR oraz WIBOR® 3M, dane wykorzystane do obliczeń były aktualne w dniu 20 maja 2022 roku. WIRD od 2023 roku zostanie zamiennikiem dla stawki WIBOR® i będzie zastosowany w obecnych umowach kredytowych. Aktualne notowania WIRF na GPW Benchmark wskazują, że na dzień 2 marca 2023 roku wartość tego indeksu wyniosła 6,974%. Polega to na tym, że strona sprzedająca papiery wartościowe jednocześnie zobowiązuje się do ich odkupienia w ustalonym dniu i po określonej cenie.

Zagraniczne media o obniżce stóp: Polska używa bazuki

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że stawka WIRON jest inaczej wyliczana niż WIBOR®, lepiej oddaje warunki rynkowe. Pierwsze dwa indeksy (WIRD i WIRF) oparte są o transakcje depozytów niezabezpieczonych w grupie instytucji kredytowych, instytucji finansowych oraz – w przypadku WIRD – dużych przedsiębiorstw. Sprawdźmy zatem, o ile rzeczywiście mogłyby się zmniejszyć raty kredytowe, gdyby WIBOR® zastąpił jeden z nowych wskaźników zaproponowanych przez GPW Benchmark.

Wskaźniki overnight oparte są bowiem wyłącznie na rzeczywistych transakcjach zawieranych w ciągu jednego dnia, a więc odzwierciedlają realną sytuację na rynku. Mówi on zatem o koszcie pozyskania pieniądza na rynku, ale co ważne, bierze pod uwagę wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności O/N (overnight). Jest to zupełnie nowy indeks transakcyjny stworzony przez GPW Benchmark, który określa średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa. GPW Benchmark rozpoczęła publikację notowań nowych wskaźników, a do początku czerwca 2022 r.

GPW Benchmark, spółka-córka GPW zajmująca się opracowywaniem wskaźników i indeksów, w miejsce WIBOR-u proponuje wskaźniki transakcyjne. Jak powiedział PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, oznacza to zupełnie inny sposób tworzenia wskaźników. „Rozporządzenie BMR w kilku miejscach opisuje hierarchię danych wejściowych – kaskadę danych. Według niej w pierwszej kolejności w wyliczaniu wskaźnika referencyjnego należy brać pod uwagę faktyczne transakcje, ponieważ to najlepszy sposób przeciwdziałania manipulacji indeksami. Ale jeżeli transakcji nie ma, to należy wykorzystywać inne dane, również znajdujące się na samym końcu kaskady danych kwotowania, które w przypadku WIBORu są wiążące dla uczestników fixingu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *